Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın Üyemiz,

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No:2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No:2016/12) 06/04/2016 tarih ve 29676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

-27/05/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’in EK-2’sinin “Mazot, Gübre” ve “Toprak Analizi” satırlarında yer alan Belge Teslim Bitiş Tarihi sütunundaki “31/12/2015” ibareleri “29/4/2016”, aynı satırlardaki Kesin İcmallerin BÜGEM’e Gönderilme Tarihleri sütunundaki “Şubat 2016” ibaresi “Mayıs 2016” şeklinde değiştirilmiştir.

-Aynı Tebliğin EK-4’ünün “Mazot”, “Gübre” ve “Toprak Analizi” satırlarında yer alan Belge Teslim Bitiş Tarihi sütunundaki “31/12/2015” ibareleri “29/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

                                                                       

Eki;

-2016/12 No’lu Tebliğ

-2015/21 No’lu Tebliğ

-2015/21 No’lu Tebliğ Ekleri