Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın Üyemiz;

Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanan  “2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” 05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karara göre alan bazlı destekler kapsamında;

-2016 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak aşağıda belirtilen miktarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak,

SIRA NO MAZOT GÜBRE DESTEĞİ TL/da
1 Mazot ve Gübre 11

-İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda desteleme ödemesi yapılacaktır.

SIRA NO İYİ TARIM DESTEĞİ TL/da
1 Meyve, Sebze 50
2 Örtüaltı 150
3 Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler 100

Bu karar 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebiğler, Bakanlık tarafından çıkarıldığında üyelerimize ayrıca duyurulacaktır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı yazımız ekinde sunulmuştur.

Ek: 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı