Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın Üyemiz;

“2017 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmış olup, 30 Ekim 2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararına göre; Çiçek Bahçesi ve Süs Bitkileri için Sulama Birliklerince 2017 yılında su kullanım hizmet bedelinin belirlenmesinde eşik değer olarak alınacak İşletme ve Bakım ücreti tarifesi şu şekilde belirlenmiştir.

 

  İşletme ve Bakım Ücreti (TL/da)
Cazibe Sulamaları Pompaj Sulamaları
Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5
Süs Bitkileri 20,50 29,00 38,50 46,00 75,00
Çiçek Bahçesi 17,50 25,00 31,50 33,50 66,50

 

İlgili karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yazımız ekinde verilmiştir.

Ek: 2016/9306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı