Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

“Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu kararı(2016/9673)” yayımlanmıştır.

1/1/2017 tarihinde yürürlüğe giren Kararda sektörümüzle ilgili maddeler şunlardır:

•           MADDE-1

 (4) Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

•           MADDE-2

(1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2017 yılında, sigorta priminin %50’si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.                                                                                                  

                                                                                                                          

Eki;

-2016/9673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı