Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

12.01.2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki Yönetmelikte” değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 28.03.2017 tarihli ve 30021 sayılı Resmi Gazete’ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğe göre dikkati çeken değişiklik ve düzenlemeler şunlardır;

-Önceki Yönetmeliğin  EK-1, EK-2, EK-4’ ünde bazı değişiklikler yapılmıştır.

-Önceki Yönetmelikteki Ek-5 “Ülke içerisinde dolaşımı yasak olan karantinaya tabi zararlı organizmalar” ve Ek-6 “Bazı bitki veya bitkisel ürünlerde bulunması halinde ülkemizde dolaşımı yasak olan karantinaya tabi zararlı organizmalar” listeleri yürürlükten kaldırılmış olup, bunlarla ilgili iş ve işlemler Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2 listeleri kapsamında yürütülecektir,

-Analiz sonuçlarına itirazlar Bitki Karantinası Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

Söz konusu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup ayrıntılı bilgi ekte mevcuttur.

                                                                       

Eki;

-Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 28.03.2017 tarihli ve 30021 sayılı Resmi Gazete
-Ekler