Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

17 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2017/39 No’lu Tebliğ” gereğince; 2017 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır.

 

Üreticinin desteklemeye esas ürünleri hem açıkta hem de örtüaltı ünitelerinde yetiştirmesi durumunda;

a-Açıkta üretim 1 dekar veya üzerinde, örtüaltı ünitelerinde üretim 500 m²’ veya üzerinde ise her iki üretimin toplam alanı desteklemeden yararlandırılacaktır.

b-Örtüaltı ünitelerinde üretim 500 m²’ veya üzerinde, açıkta üretim 1 dekarın altında ise her iki üretimin toplam alanı desteklemeden yararlandırılacaktır.

c-Örtüaltı ünitelerinde üretim 500 m²’ nin, açıkta üretim 1 dekarın altında ise her iki üretim de desteklemeden yararlandırılmayacaktır.

Desteklemeye esas ürünlerin fide ve fidan üretimi de destekleme kapsamında olup, tohumluk ve filizlendirme amaçlı üretimler desteklemeden yararlandırılmayacaktır.

Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yoluyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmayacaktır.

2017 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılacaktır.

Küçük Aile İşletmesi Desteği için müracaat eden ve örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak ÖKS belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

2017 yılı küçük aile işletmesi desteğinden yararlanmak isteyenlerin il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuru dilekçeleriyle başvurmaları gerekmektedir.  Başvurular 29 Aralık 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

                                                              

 

Eki: 2017/005 No’lu Bakanlık Genelgesi