Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayı :2018/6                                                                   

03/01/2018 

Konu : İthalat Denetimi Tebliğ 

  

       

Sayın Üyemiz; 

 

30 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/5)” gereğince;  insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

 

Tebliğ’de; 

 

1) Süs bitkilerinin yer aldığı Ek-3 ve Ek-7 ‘de belirtilen ürünlerin ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir. 

2)Uygunluk Yazısı Ek-3 ve Ek-7’de belirtilen ürünler için ithalatçıya iletilir. 

3)Ek- 3 ‘te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır. 

4) Kontrol Belgesi alınması için Ek-8’de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur. 

5) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir. 

6)Kontrol Belgesi geçerlilik süresi Ek-3’te yer alan ürünler için 6 aydır. 

7) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. 

 

maddeleri yer almaktadır. 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren söz konusu tebliğ ve eki yazımız ekinde üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. 

 

Saygılarımla.   

 

Ek: İlgili eklere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.