Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayı     :2018/89                                                                                                                                                                                                      14.02.2018

Konu   :Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi

 

 

 

Sayın Üyemiz;

T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince “Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı(2018/11188)”   10 Şubat 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararda sektörümüzle ilgili kredi konularında uygulanacak kredi üst limitleri ve faiz indirim oranları tablodaki gibidir.

 

Kredi Konusu

Faiz İndirim Oranı (%)

 

Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

Süs Bitkisi Üretimi

50

50

5.000.000

Sera Modernizasyonu

100

50

300.000

İyi Tarım/Organik Tarım Uygulamaları

50

50

5.000.000

Modern Basınçlı Sulama

100

-

1.500.000

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler İçin

Tarımsal Ürün İşleme-Paketleme- Depolama

75

50

5.000.000

 

 

  • 27.12.2016 tarihli ve 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan T.C.  Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince “Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2018 yıl sonuna kadar, 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu hükümlerinden yararlanmaya devam eder.1.1.2018-31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.

 

  • Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir.
  • Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
  • Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar(Ahır, kümes, hayvan ve benzeri.) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde Devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle(Dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır.
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
  • 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe giren olan Bakanlar Kurulu Kararı linkte verilmiş olup uygulama esaslarına ilişkin tebliğ yayımlandığında ayrıca duyurulacaktır.

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Saygılarımla.