Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

 
 

Sayı:2018/420                                                                                                                                                                                                                         Tarih:18 /04/2018
Konu: Milli Emlak İlanı Hk

 

 
Sayın Üyemiz;

Bildiğiniz üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 24 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Emlak Genel Tebliğ, Sıra No:379”  göre Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla rayiç bedelin binde biri oranında bedelle kiralanması mümkün hale gelmişti.

Bu tebliğ uyarınca Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen ve kiraya verilecek araziler Milli Emlak Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.milliemlak.gov.tr) ilana çıkılmıştır.

Yazımız ekinde gönderilen listedeki 57 taşınmaz süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki yetiştirilmek üzere kiraya verilecektir.

Kiralanmak istenen arazilerle ilgili olarak arazinin bulunduğu ilgili idareye (Defterdarlık Emlak-Milli Emlak Müdürlüğü/ilçe Milli Emlak Müdürlüğü/Mal Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Başvurular için son tarih 15.05.2018 dir.

Saygılarımla.

                                                                                                                                                                                             
Ek: Milli Emlak Gen.Md. Kiralanacak arazi listesi