Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Duyurular

 

  Sayın Üyemiz,

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 2018 yılı eylem planında yer alan ortak eğitim programları çerçevesinde Ankara'da eğitimler düzenleyecektir. Eğitim içerikleri, katılım koşulları ve online kayıt için gerekli bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.                                                                                                      Hatice ÜNAL
                                                                                                     Genel SekreterAyrıntılar İçin Tıklayınız

Sayı: 2018/625                                                  Tarih: 15/08/2018
Konu: 11.Gen.Krl.Hk.

 

 

 Sayın Üyemiz;

Süs Bitkileri Üreticileri Alt 11. Olağan Genel Kurul Toplantı ve seçimleri aşağıdaki  Gündemle, 08-09 Eylül 2018 Cumartesi ve Pazar günü  Anadolu Hotel Downtown/Ankara adresinde yapılacak olup, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı ve seçimler 22-23 Eylül 2018 Cumartesi ve Pazar günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Süs Bitkileri Üretici Alt Birliği (SÜSBİR) 11 inci Olağan Genel Kurul Toplantı ve Seçim Gündemi

1.Gün Cumartesi
Saat: 09.00-17.00
Kayıt:09.00-10.00

1. Başkanlık Divanının Oluşumu
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Açılış Konuşmaları
4. Gündemin Görüşülmesi
5. 2017 yılında en fazla binde üç komisyon beyanı veren ve ödeyen ilk üç üyemize  plaket verilmesi
6. Dönem faaliyet raporu ve mali raporun okunması, görüşülmesi ve ibrası
7. Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
8. Faaliyetine son veren ve Süs Bitkisi Üreticisi Belgesini iptal ettirmiş olan veya   üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelik durumunun karara bağlanması
9. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarının belirlenmesi
10. 2019 yılı bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması ve uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
11. Alt Birlik Organları ve Birlik temsilci aday listelerinin oluşturulması
12. Dilek ve temenniler

2.Gün Pazar
Saat: 09.00-17.00
Alt Birlik Organları

Yönetim Kurulu 7 asil 7 yedek üye
Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üye
Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyenin seçimi
Türkiye Tohumcular Birliği
Hakem Kuruluna 2 asil 2 yedek üye
Genel Kurul Temsilcisi 10 asil 10 yedek üyenin seçilmesi

Saygılarımızla.

            
                                                                                 

 

 

 

Sayı :2018/516                                                                                                                                                                                                                                   31.05.2018 

Konu : İtalya Padova Flormart 2018 Fuarı Hk.

 

 Değerli Üyelerimiz,

SÜSBİR’in üye olduğu Avrupa Fidanlıklar Birliği (ENA) sponsorluğunda düzenlenecek olan Padova Flormart 2018 Süs Bitkileri, Peyzaj Ve Yeşil Altyapılar Fuarı 18-21 Eylül 2018’de  gerçekleşecektir.

Uluslararası bir fuar olan Floramart, her yıl birçok yabancı firmanın stant katılımına ve ikili görüşmelerine(B2B) ev sahipliği yapmaktadır. Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın ziyaretçi olarak katıldığı fuarda ENA üyesi olmamız sebebiyle, SÜSBİR üyelerine de indirimli stant fiyatları ve katılım ücreti uygulanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz. E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Saygılarımla.

    
Eki: Fuar Davet Yazısı

 

 
 

Sayı:2018/420                                                                                                                                                                                                                         Tarih:18 /04/2018
Konu: Milli Emlak İlanı Hk

 

 
Sayın Üyemiz;

Bildiğiniz üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 24 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Emlak Genel Tebliğ, Sıra No:379”  göre Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla rayiç bedelin binde biri oranında bedelle kiralanması mümkün hale gelmişti.

Bu tebliğ uyarınca Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen ve kiraya verilecek araziler Milli Emlak Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.milliemlak.gov.tr) ilana çıkılmıştır.

Yazımız ekinde gönderilen listedeki 57 taşınmaz süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki yetiştirilmek üzere kiraya verilecektir.

Kiralanmak istenen arazilerle ilgili olarak arazinin bulunduğu ilgili idareye (Defterdarlık Emlak-Milli Emlak Müdürlüğü/ilçe Milli Emlak Müdürlüğü/Mal Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Başvurular için son tarih 15.05.2018 dir.

Saygılarımla.

                                                                                                                                                                                             
Ek: Milli Emlak Gen.Md. Kiralanacak arazi listesi

 

 

 

 

Sayı: 2018/ 351                                                                                                                                                                                                                             Tarih: 12/04/2018 

Konu: Binde üç komisyon beyan ve ödemeleri Hk.Sayın Üyemiz;
5553 sayılı Tohumculuk Kanunun 24 üncü maddesi Alt Birlik gelirlerini düzenlemektedir. Malumlarınız olduğu üzere 24. Maddenin b fıkrası gereği Birliğimiz faaliyet alanındaki ürün, mal ve hizmet satışlarına ilişkin binde üç komisyonları kapsamaktadır.
Birlik Tüzüğümüzün 11 maddesinin 2 bendi komisyonların beyan ve ödemelerini şu şekilde düzenlemiştir.
“Madde 11
(2) Gerçek ve tüzel kişi üyelerin Alt Birlik faaliyet alanı ile ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında kesilecek komisyon, bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap edilerek, beyan yılı Nisan ayı sonuna kadar SÜSBİR’e bildirilir.
Bildirimler, Alt Birlikçe hazırlanan matbu formlar ile yapılır. Bu formların ilgili mükellefle tam tasdik sözleşme yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu veya muhasebe birimi yetkilisince onaylanması şarttır. Bu hususa uymayan beyannameler kabul edilmeyerek ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilere bildirilir.
Komisyon izleyen yılın Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında üç eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmeyen komisyon tutarları kanuni faizi ile birlikte Alt Birlikçe tahsil olunur.”

Buna göre SÜSBİR binde üç komisyon beyanlarınızı Nisan ayı içinde ekteki forma uygun olarak SÜSBİR’e bildirmenizi ve komisyon ödemelerinizi Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında üç eşit taksitte ödeyebileceğinizi hatırlatırız.

Saygılarımla.

                                                                                                                                                                                                Hatice ÜNAL
                                                                                                                                                                                              Genel Sekreter

Eki: Binde üç komisyon beyan formu