Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Duyurular

Daha önce duyurusunu yaptığımız “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2017/22)”de bazı değişiklikler yapan Tebliğ (Tebliğ No:2017/46), 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişikliklerde özellikle dikkat çeken hususlar şunlardır.

17 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2017/39 No’lu Tebliğ” gereğince; 2017 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır.

“2018 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmış olup, 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara” dayanılarak hazırlanan ve uygulama usul ve esaslarını belirleyen “Tebliğ(2017/22)” 13 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve üyelerimize duyurulmuştu.

SÜSBİR 10. GENEL KURUL RAPORLARIÜSBİR 10. GENEL KURUL RAPORLARI

SÜSBİR TÜZÜK TASLAĞI