Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Duyurular

srs overseas

                         katar

DOHA/KATAR SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

     

Sayın Üyemiz;

5553 sayılı Tohumculuk Kanunun 24 üncü maddesinin b fıkrası gereği 2016 yılına ait Birliğimiz faaliyet alanındaki ürün, mal ve hizmet satışlarına ilişkin binde üç komisyonlarınızı yazımız ekinde bulunan beyan formunun doldurularak Birlik merkezine bildirilmesi ve komisyon beyan ödemelerinin 30/06/2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe sektörümüzle ilgili bir madde eklenmiştir. 24/5/2017 tarihli 30075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ içerisindeki madde şu şekildedir:

“Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri

MADDE 72/A – (1) Hazine taşınmazları gerçek veya tüzel kişilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek üzere kiraya verilebilir. Bu amaçla yapılan kiralamalarda yıllık kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.

(2) Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla yapılan kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.”

Kiralama şartları ile ilgili olarak, tebliğ yayınlandığında siz üyelerimize ayrıca bilgi verilecektir.

19/6/2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik yazımız ekte verilmiştir.

Eki;

-19.06.2007 Tarih ve 26557 Sayılı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

SÜSBİR Yönetim Kurulu 18 Nisan 2017 Tarihli toplantısında TÜRKTOB Hakem Kurulunun daha aktif çalışması amacıyla aşağıdaki prensip kararını almıştır;

SÜSBİR Yönetim Kurulu; 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunun 33. Maddesi uyarınca ve TÜRKTOB Hakem Kurulunun daha etkin kullanılması amacıyla; SÜSBİR ile TÜRKTOB, SÜSBİR ile TÜRKTOB’a bağlı diğer alt birlikler ve SÜSBİR ile kendi üyeleri arasında, iştigal konularının, kamu düzenini ilgilendirmeyen ve tahkime elverişli hususları ile alakalı doğmuş ve doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak, TÜRKTOB Hakem Kurulu’nun; uyuşmazlıkları hakem sıfatıyla çözme yetkisini kabul eder.

Bununla beraber siz değerli üyelerimizin kendi aralarındaki sözleşmelerde, uyuşmazlıkların çözüm mercii olarak TÜRKTOB Hakem Kurulunu belirtmeleri halinde uyuşmazlıklar daha hızlı ve etkin bir çözüme kavuşacaktır.