Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

trmkapak

18 Ekim 2018 tarihinde T.C. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ nin Başkanlığında yapılan toplantıya SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DÜNDAR katıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı DÜNDAR, Sayın Bakan Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ‘ ye yeni görevlerinin hayırlı olması temennilerinde bulundu. 

 

Başkan Dündar , 31 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan “Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği” nden kaynaklanan mevzuatta ikililik yaşanması sorununu Sayın Bakan ile görüştü. İki Bakanlığın birleşmesinden sonra bu sorunun ortadan kaldırılmasının daha kolay olacağını ve sektörümüzün ilgili yönetmeliğinin 5553 sayılı Kanunu’na istinaden; 2009’da çıkarılan “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği” ve 2015’de çıkarılan “Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik” lerde değişiklik yapılarak Orman Mühendislerine Süs Bitkisi Üretimi yapan işletmelerde yetki verilmesiyle bu ikililiğin ortadan kaldırılmasını talep etti.


Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında yer alan Millet Bahçelerinin tesisinde yerli bitkilerin kullanılması ile ilgili sektörün talepleri de Sayın Bakana iletildi. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanımızın ve kendisinin bu konudaki hassasiyetlerini dile getirdi.


Sektördeki durgunluk hakkında Sayın Bakan bilgilendirildi. Bunun üzerine Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde bizzat kendisinin başlattığı 50 üründe 2 ay boyunca % 10 kampanyasına Süs Bitkileri sektörünün de katılarak destek verebileceğini ve piyasaların durgunluğunun giderilebileceğini söyledi. Başkan Dündar, SÜSBİR olarak Ülkemiz için böyle bir kampanyaya katılabileceğimizi, ancak Belediyelerimizin de uygulamalarında yerli bitkileri tercih ederek bu zor günlerde sektörde yer alan üreticilerimize destek olmaları gerektiğini belirtti.
Üreticilerimizin arazi sorunları ile ilgili konu da gündeme gelmiştir. Üreticilerimizin hem arazi satın alıp hem de o arazi üzerinde yatırım yapmalarının bugünkü şartlarda mümkün olmadığını, ancak uzun süreli kiralamaların yapılmasıyla üreticilerimizin yatırım yapabileceği ve Milli Ekonomimize katkı sağlayacağı da dile getirilmiştir.
Başkan DÜNDAR Sektörümüzün diğer sorun ve çözüm talepleriyle ilgili raporumuz Sayın Bakan’a sundu.