Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

susbir01111

Sayın Üyemiz,

31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ da bazı hizmet ve ürünlerin vergi oranları 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) değiştirilmiştir.

 

Gümrük Tarife Cetvelinin 06 Faslında yer alan süs bitkilerini ilgilendiren tüm ürünler için vergi oranı aşağıda yer alan madde gereğince %8’e indirilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 6-(1)31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil);

 

s)Ekli II sayılı listenin ‘’A)GIDA MADDELERİ’’ bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

için 1 inci Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

 

Saygılarımızla.

Ek1-Karar Metni - Linki 

KDV Oranı Düşürülen Ürünler Listesi

 

 

liste1

liste2