Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

1

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Yalova’da üreticilerimizi ziyaret etti.

SÜSBİR Başkanı Ahmet DÜNDAR’ın da nezaret ettiği ziyaretlerde sektörün beklentileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
SÜSBİR Başkanı Ahmet DÜNDAR KDV, doğrudan alım ve Yalova OSB konuları başta olmak üzere sektörün çözüm bekleyen sorunları ve beklentilerini Sayın Bakana iletti.

 

SÜSBİR Başkanı Ahmet DÜNDAR konuşmasında; “ Yaklaşık üretim değeri 5,5 Milyar TL olan sektörümüzün KDV indirimi konusundaki talebi 31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile gerçekleşti. Tüm süs bitkilerinde %18 olan KDV oranı %8’e indirildi. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanımız sektöre en güzel bayram hediyesini verdi.

Süs bitkilerine uygulanan KDV oranlarının %8 olarak yeniden düzenlenmesi üretimi artıracağı gibi sektörü uluslararası rekabet açısından da güçlendirecektir.

Bitkisel üretimin temel girdisi olan tohumluğun ve çoğaltım materyalinin düşük oranda vergilendirilmesi, Bakanlık politikaları gereği, başta üreticiler ve tüketiciler olmak üzere tüm tarım sektörünün desteklenmesi açısından da önem arz etmektedir. Ayrıca, sektörde uygulanan KDV oranının indirilmesi kayıt dışılığı ciddi oranda azaltıp belge düzeninin yerleşmesini ve vergi hasılatının artışını sağlayacaktır.Tüm bunlar göz önüne alındığında Aralık 2020 sonuna kadar geçerli olacak bu kararın kalıcı hale getirilmesi en büyük temennimizdir.” dedi.

Bakan PAKDEMİRLİ ise KDV konusunda tarımda bir bütünlük sağlamak adına ilgili bakanlıkla görüşüleceğini ifade etti.

Diğer bir konu olan doğrudan alımlar konusunda ise Başkan DÜNDAR; “ Belediyelerin kaliteli ve şehrin iklimine uygun bitkileri doğrudan üreticiden temini hem kamu harcamaları hem de üreticilerimizin ürün planlaması açısından çok önemlidir. Bu konuda bazı belediyelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun istisnaları düzenleyen 3. Maddesi a fıkrası kapsamında alım yapmaktan imtina ettikleri görülmektedir.

Bu durumun açıklığa kavuşturulması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/a maddesine ilave yapılmalıdır. Bu konuda Kamu İhale Kurumu Başkanı ile görüştük, bu konu üreticilerimiz için çok önemli.” şeklinde ifade etti. Ayrıca “ Yaklaşık 20 yıldır bitirilmesini beklediğimiz çiçekçilik OSB miz var.” Dedi.

Sayın Bakan, OSB konusunda Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan ÖZLÜ’ye gerekenin yapılması konusunda talimat verirken, doğrudan alımlar konusunda da ilgili kurumla görüşüleceğini söyledi.

2bakan

6bakan