Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

7 

SÜSBİR Yönetim Kurulu 19-20 Aralık tarihlerinde İstanbul üyeleri ile bir araya geldi.

19 Aralık’ta Avrupa, 20 Aralık’ta Anadolu yakasında yapılan İstanbul İstişare toplantılarında öncelikli konu sektörde %18 olan KDV oranları oldu, bitkisel üretimin içinde KDV oranı %18 olan tek sektör olduğumuz, bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiği böylelikle kayıt dışılığın da önleneceği dile getirildi. Toplantılarda;

 

-Sektörün finans ihtiyacı ve uzun dönemli düşük faizli işletme kredisi ihtiyacı,

-Süs bitkileri için kurulan kooperatiflerin Ziraat Bankası kredilerine ulaşamaması,

-Üretimde ihtisaslaşmaya gidilmemesi,

- Yeşil mutabakat çerçevesinde sektörün önemi ve kamu tarafından bunun yeterince anlaşılamaması,

-Mevzuattan kaynaklanan problemler

başta olmak üzere, güncel sorunlar görüşüldü.